Kategori: Okategoriserade

4 feb

USA:s presidentval 2020

Upptakten inför årets amerikanska presidentval trummar på. Det är inte bara i USA som en stor del av människorna håller andan, huruvida Trump kommer att få ännu en mandatperiod som president eller inte engagerar en hel värld.

Om det är någonting Trump och hans potentiella motståndare är medvetna om är det betydelsen av varumärkeskännedom. Hos Medtryck hittar du mängder av olika produkter som du kan använda dig av för att sprida ditt varumärke eller budskap. Profilprodukter som du kan ge bort till anställda, kunder och i samband med mässor. Du kan till exempel ordna med en giftbag bestående av olika produkter, till det behöver du papperspåsar med tryck, innehållet, ja, det bestämmer du!

Bort med Trump

Det finns förstås många skäl till den höga nivån av engagemang. Trump ogillas som bekant av många. Han betraktas i många läger, inte utan anledning, som amoralisk och helt skrupelfri. Många känner också att världen är en otryggare plats med honom vid makten i världens, än så länge, mäktigaste land. Och visst ger han, med sitt ideliga twittrande och sina utfall mot medier och annat, ett instabilt och temperamentsfullt intryck.

Ännu vet vi inte vem Demokraterna kommer att ställa som motkandidat. Primärvalen för det demokratiska partiet kommer börja i februari, vem som blir vinnaren vet vi kanske inte förrän någon gång i mitten av sommaren. Det handlar dock främst om tre kandidater: den forne vicepresidenten Joe Biden, den socialistiske senatorn Bernie Sanders och den rappa ekonomiprofessorn och senatorn Elizabeth Warren.

Demokraternas front-runners

Warren och Sanders har i någon betraktats som politiska allierade. Båda för fram ett socialistiskt präglat budskap med fokus på omfördelningspolitik och båda vill reformera det amerikanska sjukförsäkringssystemet. Tonen mellan dem var varm, åtminstone fram tills januari 2020 då Warren påstod att Sanders i ett privat samtal ska ha sagt till den tidigare att en kvinna inte kan vinna presidentvalet. Bernie förnekar att han någonsin ska ha sagt detta. Alldeles oavsett har deras tidigare goda relation blivit mer spänd. Kanske är deras dispyt bara ett tecken på att det faktiska presidentvalet närmar sig.

Barack Obamas tidigare vicepresident Biden är dock fortsatt den mest populäre kandidaten om man frågar väljarna. Hans kandidatur är dock inte problemfri. Dels har han vid upprepade tillfällen sänt signaler som visar att han kanske inte längre helt är i fas med tiden. I anknytning till det kan det också vara ett problem att han, om han skulle bli vald till president, skulle bli USA:s genom tiderna äldste president. Vad som talar för honom är att han rent politiskt befinner sig i mitten, han är liksom varken för lite eller för mycket och representerar för många väljare en återgång till en ordning som man menar fanns innan Trump kom till makten.

Hur det i slutändan kommer att gå återstår att se. Det verkar klart att valet kommer att stå mellan Trump och någon av Biden, Sanders eller Warren.

3 Dec

Nyheter och demokrati

I alla länder förmedlas det nyheter – oavsett om landet är en demokrati eller en diktatur. Men nyheterna skiljer sig i en demokrati och en diktatur. Vissa nyheter, som väder, förmedlas på samma sätt, men om det handlar om några problem är det ofta stora skillnader. Ett av kriterierna för en demokrati är oberoende medier som granskar makten.

Granska makten

Ett av medias största uppgifter är att granska makten, att se hur politikerna sköter sig och även kräva svar när de inte sköter sig. Media granskar både folkvalda politiker men också andra makthavare som företag, myndigheter och kända personer. Genom att tidningar, radio och tv undersöker olika problem i samhället, skapar det ett tryck på politikerna att agera. Om Uppdrag Granskning gör en program om hur människor med missbruksproblem lätt landar mellan stolarna hos landsting och kommun då får vanliga människor reda på det och kräver förändring. Ibland kan det också vara så att politikerna inte ens riktigt vet om problemet och olika nyheter ger dem en möjlighet att till exempel ändra lagstiftningen.

I en diktatur vill inte makthavarna att journalister fritt ska kunna ifrågasätta dem eller granska hur landet styrs. De vill att befolkningen ska tro att just deras land har det bäst i världen eller att andra länder är orsaken till de problem som finns. De vill inte att journalister ska granska om det som sägs är sanningen eller lögn, eller om befolkningen skulle vilja ha en annan ledare. Detta kan medföra att det kan vara farligt att vara journalist i vissa länder; journalister kan både hamna i fängelse och ibland även bli dödade.

Hjälper landet framåt

Det paradoxala är att i en diktatur ska media förmedla det som de som har makten vill och hjälpa ledarna, medan media i en demokrati ska förmedla sanningen och även granska ledarna – ändå utvecklas demokratier mer positivt. Effekten av fria medier är att politikerna och befolkningen får reda på problem men också på hur man kan lösa dem och detta för ett land framåt. I Sverige kan vi titta på hur andra länder gör och ta del av goda lösningar. Ett gott exempel på detta är att vi i Sverige har god sjukvård och tandvård. Det finns både offentlig vård och privat vård. Detta gör att människor själva kan välja att söka den kvalitativa distriktstandvården, själva välja hur de ska ta hand om sina tänder och förlita sig på att tandläkarna har god utbildning och mycket kunskap. De fria medierna är en del i detta, att vi kan föra samhället framåt genom att var och en för dela med sig av sina erfaraneheter, har en rätt att berätta sin historia och på så sätt kan olika myndigheter och företag utvecklas.

I en diktatur vågar inte människor protestera och påpeka fel på grund av de konsekvenser som det kan medföra: svårt att komma in på en utbildning, inte få ett bra jobb eller hamna i fängelse. Eller värre. Det medför att landet inte kan utvecklaspå samma sätt som i en demokrati. Om invånarna inte får berätta vad som är fel, vet inte makthavarna vad de ska förbättra.

23 sep

Hur färgar din omgivning av sig på dina politiska val?

Riksdagen öppnar inte förrän om några dagar. Men valet är redan gjort. Sveriges röstberättigade människor har med självsäkra steg promenerat till sina lokala vallokaler och röstat på det parti som de tror kommer föra Sverige framåt. Men vad som driver människan att rösta på ett parti handlar ofta om de grundläggande värdesättningar den personen har, och vilka ideologier man är uppfostrad med.

Omgivningens påverkan

De värderingar en mamma eller pappa har kommer ofta överföras till deras barn. Om familjen är konservativ är det större sannolikhet att barnet till slut får samma konservativa värderingar som sina föräldrar, även om det dröjer några år. På samma vis kommer en mer vänstervriden familj färga av sig på sina barn.

När barn blir tonåringar brukar de ofta bli rebelliska. Många av världens ideologiska svängar kan härledas till tonåringars revolterande behov. Men det är inte sällan de växer upp, och lever samma liv som deras föräldrar en gång gjorde. Men ibland kan man fastna i sina tonårsideal, speciellt om man känner att man hittat hem i en vänkrets eller organisation. Kanske så känner man sig hemma i ett mer miljövänligt ideal, och tar lite extra tbe vaccin för att tryggt lägga sig på en gräsmatta och njuta av en hållbar miljö, istället för att följa föräldrarnas vädjan om att bo inne i stan.

Nu för tiden är det heller inte ovanligt att influeras av sociala medier och internet överlag. Se därför till att förhålla dig källkritiskt till all information du hämtar från dessa källor.

När valet sker

När en person måste rösta är det mycket att reda ut. Hur vill jag att min framtid ser ut? Röstar jag för mig själv eller för andra? Röstar jag med hjärtat eller hjärnan? Många gånger tänker man inte så mycket, och låter tidigare val influera det nya valet – det vill säga, man röstar likadant som man alltid gjort. Men det är alltid värt att tänka till lite extra och läsa partiernas partiprogram. Många hemsidor erbjuder även en valkompass. En valkompass går ut på att du besvarar några frågor, och sedan får en fingerpekare i rätt riktning. Många av dessa sajter visar även ditt resultat i procent.

För att garantera att din röst representerar dina värderingar, så är det viktigt att du sätter dina tidigare dogmer i perspektiv. Vänd upp och ner på vad du tror på, och fundera på hur en alternativ livsstil hade sett ut. Vem är du? Vad vill du?

15 maj

EU efter Brexit

Under våren 2017 röstade det brittiska folket för utträde ur den Europeiska Unionen. Detta togs som en stor katastrof från många håll och orsakade rädsla för EU:s framtid. Sedan omröstningen har förhandlingar och diskussioner med den brittiska staten för att bestämma omständigheterna kring Storbritanniens utträde pågått. I denna artikel ska vi kort diskutera vad detta utträde betyder för EU och för EU:s framtid. I dagsläget är mycket fortfarande osäkert med detta utträde, men det är tydligt att konsekvenserna av Brexit kommer att kännas en lång tid framöver; i såväl Storbritannien som i EU.

För den Europeiska Unionen innebär britternas utträde en rad problem. För det första följer med utträdet en stor mängd ekonomiska frågor rörande särskilt handel och annan internationell ekonomisk verksamhet. På en annan nivå handlar det om EU:s sammanhållning. Många är rädda att det europeiska samarbetet håller på att kollapsa och att det brittiska utträdet är ett klart bevis på detta. Som följd har unionen tagit en hård position mot utträdet. Genom fullt utrustade mötesrum stockholm hoppas svenska politiker att de ekonomiska konsekvenserna inte blir alltför stora. Men redan idag är det tydligt att de länder som är kvar i EU måste täcka britternas bidrag på något vis.

Brexit kan bli ödesdigert

Under de senaste årtiondet har i princip i alla den Europeiska Unionens medlemsländer det dykt upp EU-skeptiska politiska rörelser. Från såväl höger- som vänsterkanten har man kritiserat unionen för vitt skilda saker så som ekonomisk ojämlikhet, kulturell elitism, överstatlighet eller för att vara en odemokratisk och ineffektiv organisation. Men många menar fortfarande att EU-samarbetet är nödvändigt för Europas fortsatta utveckling och bibehållandet av fred på kontinenten.

Problemen med Brexit

När de brittiska väljarna valde att gå ur EU kom det som en chock för de flesta européer. Efter att ha regelbundet växt gick för första gången ett land ur; dessutom ett land som spelade en central roll i EU:s ekonomiska ordning. Den brittiska ekonomin frodades särskilt av en stark handel då städer som London blev inkörsportar till Europas enade marknad. Hur avtalet mellan EU och Storbritannien ser ut kommer ha väldigt stor betydelse för deras respektive ekonomiska utveckling.

EU viktigt för handel

På en annan nivå handlar det om den Europeiska Unionen som institution. Britterna har som medlemmar åtagit sig en lång rad uppdrag och löften om pengar i framtiden. Från EU:s sida kräver man därför att britterna lever upp till sina åtaganden och betalar det man lovat. Detta är idag en central del av förhandlingarna om utträdet.

Men oavsett hur förhandlingarna går kommer EU ha förlorat ett väldigt viktigt land. Eftersom den är så pass viktig kommer EU:s andra välbärgade nationer få se sina avgifter att öka; detta verkar idag oundvikligt. Vissa menar till exempel att avgiften för Sverige kan öka med 15 miljarder, men högre siffror har också cirkulerat i debatterna. Vad som är tydligt är att EU måste formulera en medveten policy för att försöka minska den ekonomiska bördan som Brexit innebär för de kvarvarande länderna. Annars finns risken att missnöjet ökar och att fler länder väljer att gå ur.

5 maj

Hitta lokala nyheter online

Den digitala världen tränger sig mer och mer in i människors liv och du kan i princip göra allt på nätet. Shoppa, hålla kontakten med folk, jobba och även läsa världens alla nyheter. Istället för att vänta till nästkommande dag kan du enkelt slå upp din lokaltidning på nätet och se vad som händer i din kommun. Detta är ett perfekt sätt för kommunen att snabbt nå ut till en större befolkning med viktiga och krisande nyheter. Det går även att läsa trafiknyheter och få mer specifika nyheter om vad som händer i just din kommun.

Hitta minutfärska nyheter

Många gillar känslan av att hålla i en papperstidning medan man dricker kaffet på morgonen. Nu har dock allt fler människor insett att det är mer effektivt och mer praktiskt att klicka in sig på tidningens hemsida. Där kan man snabbt och enkelt med ett klick hitta minutfärsk information. Skövde Nyheter och Hallandspressen slår rekord på nätet och ser ett fortsatt starkt intresse för läsning av nyheter online. De flesta hushåll har en Ipad vilket är mindre tidskrävande än en dator. Ipaden går snabbt att starta upp och är inte allt för tung heller vilket gör det lätt att sitta med vid morgonkaffet. Här kan man enkelt komma åt tidningarna genom att ladda ner en app till respektive tidning.

Förbättringar som kommer ske

Med ett växande antal besökare som ökar vecka för vecka krävs det att tidningen utvecklas. Det väntar flera stycken uppdateringar och förbättringar för appen till tidningen Skövde Nyheter. När man laddat ner appen ska man i framtiden kunna välja vilka nyheter man vill ta del av. Appen kommer även kunna känna av vart man befinner sig och därmed ge relevanta nyheter och uppdateringar om vad som pågår i området. Då lokaltidningar är väldigt uppskattat bland de boende i kommunen vill tidningen att läsarna ska känna sig mer delaktiga. Därför ska man inom en snar framtid kunna skicka in egna insändare med texter och bilder för publicering.

5 maj

Hitta lokala nyheter online

Den digitala världen tränger sig mer och mer in i människors liv och du kan i princip göra allt på nätet. Shoppa, hålla kontakten med folk, jobba och även läsa världens alla nyheter. Istället för att vänta till nästkommande dag kan du enkelt slå upp din lokaltidning på nätet och se vad som händer i din kommun. Detta är ett perfekt sätt för kommunen att snabbt nå ut till en större befolkning med viktiga och krisande nyheter. Det går även att läsa trafiknyheter och få mer specifika nyheter om vad som händer i just din kommun.

Hitta minutfärska nyheter

Många gillar känslan av att hålla i en papperstidning medan man dricker kaffet på morgonen. Nu har dock allt fler människor insett att det är mer effektivt och mer praktiskt att klicka in sig på tidningens hemsida. Där kan man snabbt och enkelt med ett klick hitta minutfärsk information. Skövde Nyheter och Hallandspressen slår rekord på nätet och ser ett fortsatt starkt intresse för läsning av nyheter online. De flesta hushåll har en Ipad vilket är mindre tidskrävande än en dator. Ipaden går snabbt att starta upp och är inte allt för tung heller vilket gör det lätt att sitta med vid morgonkaffet. Här kan man enkelt komma åt tidningarna genom att ladda ner en app till respektive tidning.

Förbättringar som kommer ske

Med ett växande antal besökare som ökar vecka för vecka krävs det att tidningen utvecklas. Det väntar flera stycken uppdateringar och förbättringar för appen till tidningen Skövde Nyheter. När man laddat ner appen ska man i framtiden kunna välja vilka nyheter man vill ta del av. Appen kommer även kunna känna av vart man befinner sig och därmed ge relevanta nyheter och uppdateringar om vad som pågår i området. Då lokaltidningar är väldigt uppskattat bland de boende i kommunen vill tidningen att läsarna ska känna sig mer delaktiga. Därför ska man inom en snar framtid kunna skicka in egna insändare med texter och bilder för publicering.

ferry