Vad innebär delgivningslagen?

Den svenska delgivningslagen styr vad som gäller när delgivning ska ske hos någon myndighet. Det kan vara i mål, domstol eller annan offentlig anstalt. Lagen beskriver olika typer av situationer då delgivning krävs.

I den här artikeln får du en kort men sammanfattande förklaring till vad delgivning innebär samt vad svensk lagstiftning säger gällande processen.

Delgivningsföretag sköter uppdragen

Idag arbetar professionella delgivningsföretag med att delge medborgare information kring ett ärende. Det kan innebära att företaget får in ett uppdrag från exempelvis Länsstyrelsen om ett lån som inte återbetalats eller en konkurs. Delgivningsföretaget ser då till att processen kommer igång genom någon typ av delgivningsform som brev, kungörelse eller personlig delgivning.

Lagen om delgivning

Justitiedepartementet är den myndighet som har det övergripande ansvaret för att lagen tillämpas. I lagen finns bestämmelser kring hur en delgivning ska ske i Sverige och EU, men även i ett annat land. Oavsett om det är en myndighet som sköter delgivningen eller ett specialiserat företag ska allt ske inom ramarna för den svenska lagen om delgivning.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *