EU efter Brexit

Under våren 2017 röstade det brittiska folket för utträde ur den Europeiska Unionen. Detta togs som en stor katastrof från många håll och orsakade rädsla för EU:s framtid. Sedan omröstningen har förhandlingar och diskussioner med den brittiska staten för att bestämma omständigheterna kring Storbritanniens utträde pågått. I denna artikel ska vi kort diskutera vad detta utträde betyder för EU och för EU:s framtid. I dagsläget är mycket fortfarande osäkert med detta utträde, men det är tydligt att konsekvenserna av Brexit kommer att kännas en lång tid framöver; i såväl Storbritannien som i EU.

Brexit kan bli ödesdigert

För den Europeiska Unionen innebär britternas utträde en rad problem. För det första följer med utträdet en stor mängd ekonomiska frågor rörande särskilt handel och annan internationell ekonomisk verksamhet. På en annan nivå handlar det om EU:s sammanhållning. Många är rädda att det europeiska samarbetet håller på att kollapsa och att det brittiska utträdet är ett klart bevis på detta. Som följd har unionen tagit en hård position mot utträdet. Genom fullt utrustade mötesrum stockholm hoppas svenska politiker att de ekonomiska konsekvenserna inte blir alltför stora. Men redan idag är det tydligt att de länder som är kvar i EU måste täcka britternas bidrag på något vis.

Under de senaste årtiondet har i princip i alla den Europeiska Unionens medlemsländer det dykt upp EU-skeptiska politiska rörelser. Från såväl höger- som vänsterkanten har man kritiserat unionen för vitt skilda saker så som ekonomisk ojämlikhet, kulturell elitism, överstatlighet eller för att vara en odemokratisk och ineffektiv organisation. Men många menar fortfarande att EU-samarbetet är nödvändigt för Europas fortsatta utveckling och bibehållandet av fred på kontinenten.

Problemen med Brexit

EU viktigt för handel

När de brittiska väljarna valde att gå ur EU kom det som en chock för de flesta européer. Efter att ha regelbundet växt gick för första gången ett land ur; dessutom ett land som spelade en central roll i EU:s ekonomiska ordning. Den brittiska ekonomin frodades särskilt av en stark handel då städer som London blev inkörsportar till Europas enade marknad. Hur avtalet mellan EU och Storbritannien ser ut kommer ha väldigt stor betydelse för deras respektive ekonomiska utveckling.

På en annan nivå handlar det om den Europeiska Unionen som institution. Britterna har som medlemmar åtagit sig en lång rad uppdrag och löften om pengar i framtiden. Från EU:s sida kräver man därför att britterna lever upp till sina åtaganden och betalar det man lovat. Detta är idag en central del av förhandlingarna om utträdet.

Men oavsett hur förhandlingarna går kommer EU ha förlorat ett väldigt viktigt land. Eftersom den är så pass viktig kommer EU:s andra välbärgade nationer få se sina avgifter att öka; detta verkar idag oundvikligt. Vissa menar till exempel att avgiften för Sverige kan öka med 15 miljarder, men högre siffror har också cirkulerat i debatterna. Vad som är tydligt är att EU måste formulera en medveten policy för att försöka minska den ekonomiska bördan som Brexit innebär för de kvarvarande länderna. Annars finns risken att missnöjet ökar och att fler länder väljer att gå ur.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *