Elever bör lära sig mer om politik

Att utbilda medborgare i hur samhället och styret av samhället fungerar är i en demokrati mycket viktigt. Demokratin består inte bara av rätten att få välja sina representanter i staten, utan att slänga sin röst i valurnan bör i en väl fungerande demokrati vara en konsekvens av att väljaren lyssnat på de olika sidorna i valet och själv bedömt vilka som har de bästa argumenten, samt vilken väg väljaren anser är bäst att gå för landet. En medborgares kapacitet att göra detta är i sin tur mer baserat på den grundläggande kunskap om samhället och den svenska politiken som de får i grundskolan. Det är därför en av grundskolans absolut viktigaste uppgifter att skola barn i politiken. Detta är ett måste för ett folk som vill ha en väl fungerande demokrati, och som anser att alla har sitt ansvar att bidra till landets välmående och framtid. Bara ett folk med en viss grad av kunskap kan göra detta.

Viktigt med politisk bildning

Ett klassiskt problem är att de flesta röstar som sina föräldrar på grund av för lite kunskap om de politiska alternativen. Detta har sannolikt varit fallet i stora delen av demokratins historia, särskilt då vilket parti du stödjer sannolikt är en konsekvens av dina nära och käras påverkan på dig. Detta handlar inte bara om att till exempel din pappa och mamma i in barndom övertalat dig till att bli det ena eller andra, utan handlar om hur din position i världen gör att du ser saker från ett specifikt perspektiv, och att du (oavsett vem du är) är mer sannolik till vissa positioner. Att utbilda unga i politik, och ge dem insikt i andras perspektiv är utvecklande för dem själva, men också en nödvändighet i demokratin. I en tid då internet och sociala medier blir viktigare för vårt politiska medvetande är det därför viktigt att vår grundläggande kunskap är stark nog för att vi inte ska kunna manipuleras och luras av okända människor på nätet. Detta är alltså inte bara viktigt för politiken.

Utbildningar för samhället

I en värld där det blir svårare och svårare för den vanliga medborgaren att veta vad som är lögner, vad som är propaganda och vad som är sanningen finns det ett akut behov av en ökad kunskapsnivå. Utan en grundläggande förståelse för den svenska politiken kan unga lätt bli offer för extremistiska ideologier. Det talas ofta om att andra stater eller organisationer medvetet sprider falsk information för att få oss att vända oss mot varandra. Bara källkritik och kunskap kan rädda oss från detta. Så ifall du känner igen vikten av problemet kanske det är en bra idé att försöka bidra till lösningar. Vi behöver lärare och samhällsvetare som kan bidra till den att den allmänna debatten blir mer förnuftig och tydlig. med Hp guiden till hjälp kommer du enkelt att klara högskoleprovet och komma in på ett samhällsvetenskapligt ämne eller på lärarprogramet på universitetet. Då kan du bidra till att öka kunskapen bland våra medborgare.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *