Nyheter och demokrati

I alla länder förmedlas det nyheter – oavsett om landet är en demokrati eller en diktatur. Men nyheterna skiljer sig i en demokrati och en diktatur. Vissa nyheter, som väder, förmedlas på samma sätt, men om det handlar om några problem är det ofta stora skillnader. Ett av kriterierna för en demokrati är oberoende medier som granskar makten.

Granska makten

Ett av medias största uppgifter är att granska makten, att se hur politikerna sköter sig och även kräva svar när de inte sköter sig. Media granskar både folkvalda politiker men också andra makthavare som företag, myndigheter och kända personer. Genom att tidningar, radio och tv undersöker olika problem i samhället, skapar det ett tryck på politikerna att agera. Om Uppdrag Granskning gör en program om hur människor med missbruksproblem lätt landar mellan stolarna hos landsting och kommun då får vanliga människor reda på det och kräver förändring. Ibland kan det också vara så att politikerna inte ens riktigt vet om problemet och olika nyheter ger dem en möjlighet att till exempel ändra lagstiftningen.

I en diktatur vill inte makthavarna att journalister fritt ska kunna ifrågasätta dem eller granska hur landet styrs. De vill att befolkningen ska tro att just deras land har det bäst i världen eller att andra länder är orsaken till de problem som finns. De vill inte att journalister ska granska om det som sägs är sanningen eller lögn, eller om befolkningen skulle vilja ha en annan ledare. Detta kan medföra att det kan vara farligt att vara journalist i vissa länder; journalister kan både hamna i fängelse och ibland även bli dödade.

Hjälper landet framåt

Det paradoxala är att i en diktatur ska media förmedla det som de som har makten vill och hjälpa ledarna, medan media i en demokrati ska förmedla sanningen och även granska ledarna – ändå utvecklas demokratier mer positivt. Effekten av fria medier är att politikerna och befolkningen får reda på problem men också på hur man kan lösa dem och detta för ett land framåt. I Sverige kan vi titta på hur andra länder gör och ta del av goda lösningar. Ett gott exempel på detta är att vi i Sverige har god sjukvård och tandvård. Det finns både offentlig vård och privat vård. Detta gör att människor själva kan välja att söka den kvalitativa distriktstandvården, själva välja hur de ska ta hand om sina tänder och förlita sig på att tandläkarna har god utbildning och mycket kunskap. De fria medierna är en del i detta, att vi kan föra samhället framåt genom att var och en för dela med sig av sina erfaraneheter, har en rätt att berätta sin historia och på så sätt kan olika myndigheter och företag utvecklas.

I en diktatur vågar inte människor protestera och påpeka fel på grund av de konsekvenser som det kan medföra: svårt att komma in på en utbildning, inte få ett bra jobb eller hamna i fängelse. Eller värre. Det medför att landet inte kan utvecklaspå samma sätt som i en demokrati. Om invånarna inte får berätta vad som är fel, vet inte makthavarna vad de ska förbättra.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *