Valpolitik 2018: Förändringar i LAS?

LAS, Lagen om anställningsskydd, har funnits sedan 1970-talet, och kan tyckas vara en självklarhet i den svenska arbetspolitiken. Lagen syftar till att ge anställda trygghet, och månar om deras rättigheter till bland annat fast anställning och vid avskedning. Det har länge känts otänkbart att förändra lagen, men det är just vad flera av partierna diskuterar inför valet 2018.

En opinionsundersökning som gjordes bland Sveriges befolkning visade också att hälften av alla svenskar är positiva till förändringar i turordningsprincipen (medan cirka en tredjedel var emot en sådan förändring). Turordningsprincipen är en viktig del av LAS som syftar till bättre anställningsskydd, och som säger att vid arbetsbrist ska arbetsgivaren säga upp de med kortast anställningstid först. I vardagligt tal brukar den kallas för sist-in-först-ut-principen. Anledningen till att man nu har börjat diskutera en förändring av denna princip är att det finns en allt större press på företag och näringsliv att förändras och utvecklas, vilket gör att det blir allt viktigare att ha rätt kompetens. Man anser alltså att företagen bör få större möjlighet att själva bestämma vilka som ska sägas upp.

En intressant observation är dock att studier kring människors attityder om LAS visar att det i första hand är de som har en trygg position på arbetsmarknaden, till exempel tjänstemän eller de med hög inkomst, som är positiva till förändringen, medan de med osäkrare anställningar tenderar att försvara de nuvarande reglerna. Kanske tyder detta på att de nuvarande reglerna i LAS fortfarande tjänar ett viktigt syfte för många, i och med att lagen ger större trygghet på arbetsmarknaden. Sådan trygghet är inte bara viktig mentalt, utan även ekonomiskt i form av att det ger en regelbunden inkomst. Detta kan vara särskilt viktigt för de med betalningsanmärkningar. Det enda sättet att ta lån trots betalningsanmärkning är nämligen om man har en årlig inkomst på minst 180 000 kronor, och för att bibehålla detta är det naturligtvis en förutsättning att man har ett jobb.

Huruvida LAS kommer att förändras efter valet eller inte får framtiden utvisa.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *