Att göra politiska undersökningar

Politik är ett ämne som inte speciellt ofta diskuteras öppet i ett land som Sverige. Vi är rädda för konflikt många gånger och vill inte gå emot någon annans åsikter och därför blir den politiska diskussionen sällan till en del av vår gemenskap. Men att veta vad folk tycker politiskt är så klart viktigt i ett demokratiskt samhälle och den informationen behöver därför komma människor till del på andra sätt. Här kommer lite om varför politiska undersökningar är viktiga och hur de kan genomföras.

Varför?

Undersökningar kring politiska åsikter är viktiga på många sätt och kan utföras av olika aktörer. Ofta är det rena informationsföretag som publicerar informationen endast för informationens skull och för att den ska kunna komma allmänhet och politiker till del. Politiska undersökningar är en del av det demokratiska samhället och ett sätt för bland annat politiker att se vad folket tycker i olika frågor så att man demokratiskt kan fatta beslut utifrån det. Detta är alltså att betrakta som en av de demokratiska processer som pågår utöver de val av politiker vi har vart fjärde år. Politiska undersökningar gör också att samhällsmedborgare kan se vad allmänheten tycker och på så sätt också skapa sig en bild av vilka frågor man personligen vill strida för och ändra opinionen inom.

Hur?

En sak som kan vara bra att tänka på när man ska genomföra olika typer av politiska undersökningar är att se till att nå en bred målgrupp. Gör man en undersökning kring ett specifikt ämne vill man såklart inte bara fånga upp en grupp i samhället och dess åsikter kring ämnet, utan man vill skapa sin bild av den allmänna uppfattningen kring ämnet oavsett grupp eller tillhörighet. Ett sätt att göra detta effektivt är att använda sig av ett webbformulär eftersom internet är en plats där de absolut flesta människor i Sverige idag befinner sig på ett eller annat sätt. Genom att använda sig av en undersökning online kan man alltså öka chanserna att nå många olika människor och få en bred representation i sin undersökning.

Man vill såklart också i en politisk undersökning nå så många människor som möjligt. Inte bara den breda representationen är viktig utan att man har en stor målgrupp är också något som kommer bidra till att resultatet blir mer tillförlitligt. Dessutom vill man kunna samla in denna data under en förhållandevis kort tid eftersom politiska åsikter i många fall är färskvaror som kan förändras på grund av förändringar i samhället till exempel. Detta är ytterligare en anledning till varför just webbformulär kan vara bra att använda. Det gör att det är lätt att samla in stora mängder data under en kort tid och gör att man på så sätt kan få ett så tillförlitligt resultat som möjligt i sina undersökningar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *